Bedrijf

Ons melkveebedrijf is nog een echt familiebedrijf en wordt al ongeveer  150 jaar door de familie Heijink bewoond. Onze boerderij “Oud Oosterbroek” is gelegen tussen landgoed Ampsen en  de vlakte van  ’t Ampsensche/Exelse broek.      

Ons melkveebedrijf  worden op dit moment ongeveer  160 melkkoeien 100 stuks jongvee gehouden. Onze koeien worden  sinds 2000  door Lely melkrobots gemolken.

Het gras- en maisland bij het bedrijf wordt grotendeels door ons zelf bewerkt. Alleen het maiszaaien, spuiten en maaien wordt door de loonwerker gedaan.  Dit jaar verbouwen we ongeveer 14 hectare  maïs en is er 62 hectare grasland  in gebruik om te maaien voor wintervoer en het beweiden van  ons vee.